Category

Korp!Gundega viesi

Korporācijas “Gundega” literāro vakaru mērķi vienmēr ir bijuši attīstīt akadēmisku inteliģenci, spēju spriest par dažādiem aktuāliem un vēsturiskiem jautājumiem un pilnveidot sava viedokļa veidošanas un argumentācijas kompetences.  Nereti sabiedrībā ir jautājumi, par kuriem vairāmies runāt – viens no tiem ir terorisms, tā izcelsme un tendences mūsdienās.

Martā literārajā vakarā korporācijā “Gundega” viesojās Dr.phil. Māris Kūlis, kura ilggadējais pētījums 2017.gada decembrī tika publicēts monogrāfijā “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts“. Kādi ir Islāma valsts rašanās priekšnoteikumi, ideoloģiskais pamats, tās aktualitāte un ietekme mūsdienu pasaulē, ar ko un kāpēc Islāmas valsts darbības atšķiras no citām teroristiskajām organizācijām – šie ir tikai daži no jautājumiem, ar kuriem mūs iepazīstināja literārā vakara referents un ko pārrunājām diskusijā.

Paldies referentam par mums veltīto laiku, ļoti interesanto un saistošo stāstījumu un gundegu izpratnes un zināšanu veicināšanu!

March 27, 2018 0 comment

2017.gada rudens semestrī literārajos vakaros korp! Gundega viesojās referenti, kas gan ar savu stāstījumu, gan diskusijās bagātināja mūsu pieredzi par sievietes spēku un būtību un latvisko vērtību izkopšanu un saglabāšanu.

IMG_5910Jau septembra beigās, II studenšu viesošanās vakarā ar savu klātbūtni un stāstījumu mūs priecēja Gundega Bičevska un dalījās pieredzē par sievietes nozīmi mūsdienu Latvijas sabiedrībā, neatlaidības un mērķtiecības nozīmi karjeras izaugsmē. Kā sievietei veltīt laiku sev un apliecināt savu sievišķību – tie ir daži no literārajā vakarā diskutētajiem jautājumiem, kad G.Bičevska dalījās stāstījumā par ideju rašanos un realizāciju grāmatā “Dimanti tavā pagalmā”.

IMG_4758 (1)Oktobra pirmajā literārajā vakarā, kad mums pievienojās trīs inteliģentas un radošas jaunās gundegas, pie mums viesojās Elīna Apsīte, Jettes Užānes filosofisko atziņu mantiniece un projekta “Jettes Dienu grāmata” autore.  Literārais vakars tika pavadīts, pārdomājot un izvērtējot cilvēka iekšējo spēku, radošumu un latviskumu kā vienu no pamatvērtībām mūsu dzīvē.

IMG_6237Savukārt oktobra otrajā pusē korp! Gundega guva pieredzi citādā latvisko vērtību meklēšanā un saglabāšanā. Projekta “Zudusī Latvija” vadītāja Ginta Zalcmane mūs iepazīstināja ar projekta ideju, tās aizsākumiem, attīstību un nākotnes idejām. Šajā literārajā vakarā guvām papildu apliecinājumu tam, ka vēstures apzināšana un saglabāšana ir viena no mūsu atziņu un nākotnes ideju glabātuvēm.

Paldies viesiem par pieredzi, iedvesmu un vērtību aktualizāciju mūsu ikdienā!

November 1, 2017 0 comment

Šajā laikā mēs svinam, kāda var būt sieviete – šodien mēs tiešām svinam personības. Lielākais un skaistākais izaicinājums ir saprast, kas es esmu.

Gundega Bičevska

IMG_5889II viesu vakarā 25.septembrī studentēm un visām gundegām bija iespēja mierīgā, saulainā vakarā tikties ar mūsu vārda māsu – Gundegu Bičevsku. II viesu vakars bija veltīts sievišķībai, sievietes dabai un izaicinājumiem. Gundega dalījās ar mums pieredzē par izaugsmi darbā, neatlaidību mērķa sasniegšanā, intuīcijas nozīmi izaicinājumu priekšā, grāmatas “Dimanti tavā pagalmā” veidošanu un realizāciju, kā arī pieredzi strādājot par vairāku Latvijas žurnālu galveno redaktori.

Lai kļūtu par vienu no korp! Gundega biedrēm, studentēm ir jāapmeklē vismaz divi viesošanās vakari, tādēļ tās, kuras līdz šim ir apmeklējušas tikai vienu, ir aicinātas pieteikt savu dalību III viesu vakaram – LATVISKUMS (28.septembrī plkst. 19.00).

IMG_5877

Ja vēlies apmeklēt III viesu vakaru un iepazīt korporācijas dziedāšanas tradīcijas, piesakies pie t/l audzinātājas fil! Margaritas Lāžes (tālr. nr.: 25927898, epasts: margarita.laze@gmail.com).

Vairāk par viesu vakariem skatīt: Uzņemšana.

September 26, 2017 0 comment

2017.gada pavasara semestrī ar savu klātbūtni gundegas ir priecējuši viesi, kas mūsu pirmdienu vakarus iedeguši piedzīvojumu, atmiņu un gaišu domu gaisotnē.

Ar savu aizrautīgo un unikālās pieredzes bagāto stāstu pie viesojās fil! Juris Ulmanis, selonus, kurš ir pārslēpojis Grenlandi. Fil! ļāva gundegām ne tikai ieklausīties aizrautīgajā stāstījumā un gūt pozitīvas emocijas par piedzīvoto, bet arī apskatīt un pat pielaikot grūtajā ceļā izmantoto ekipējumu.

Savukārt ar īpašu sirsnību atmiņās un sajūtās ar gundegām dalījās Laima Ļūdēna, dzejnieka Vitauta Ļūdēna meita. Gundegām bija iespēja ieklausīties gan atmiņu stāstos par dzejnieku un viņa dzīvi, gan dzejā, gan mūzikā, gan dzejoļu tapšanas procesa atcerē.

Paldies viesiem, kuri veltīja savu laiku, stāstus un pozitīvās emocijas gundegām!

April 25, 2017 0 comment

2016.g. oktobrī ar savu klātbūtni korporāciju Gundega ir pagodinājuši dažādu jomu pāstāvji.

Pie mums ir viesojušies Gundega un Rainers Zēhauzi, daloties pieredzē un atmiņās par dzimtenes ilgām, patriotismu, būšanu prom un atgriešanos un ļaujot kaut neilgi iedziļināties akadēmiskā vēstījumā par J.F.Gētes ceļojumiem un to attēlojumu viņa darbos.

Pozitīvā un interaktīvā literārajā vakarā pie gundegām viesojās com! Artūrs Špaks, lettonus. Paldies Artūram par pieredzes bagāto vēstījumu par korporāciju un tās nozīmi ikdienas dzīvē, par žurnālistiku un darbu raidījumā “Bez Tabu”! Pateicoties viesim, gundegām bija iespēja iepazīties ar ieguldīto darbu pirms mēs, raidījuma skatītāji, ieraugām tā rezultātu.

1991.gads – savas valsts neatkarības atgūšana, jauna sevis un savas nācijas apziņas veidošana nav tikai kultūrsociāls jautājums, bet jo īpaši arī politisks jautājums. Ko nozīmē būt atjaunotās Latvijas pirmajai vēstniecei Somijā? Ar savu stāstījumu, dzīves tvērumu un vērtībām dalījās rakstniece, publiciste, tulkotāja, bijusī Latvijas vēstniece Somijā un Igaunijā, Triju Zvaigžnu ordeņa komandiere, studenšu korporāciju Dzintra un Varavīksne goda filistre, dzejnieku Edvarta Virzas un Elzas Stērstes mazmeita Anna Velēda Žīgure.

Oktobra literāros vakarus noslēdza divi savas idejas un dzīves entuziasti – Kristīne un Oskars, jaunieši, kuri no idejas izlološanas ar savu darbu neatlaidīgi dodas uz mērķi – savu uzņēmumu. Klātesošajām gundegām bija prieks un pagodinājums būt pirmajām, kurām Kristīne un Oskars prezentēja savu biznesu no idejas rašanās brīža līdz rūpīgi izlolotajam VUUVEN. Šodien VUUVEN apvieno etnisko mantojumu ar interjera modernajām tendencēm – aušanā izmanto gandrīz 50 gadus senas stelles un ratiņu ar jau antikvāru vērtību, lai radītu savas MIGLA u.c. spilnvendrānas, meklējot latviskuma sajūtu krāsās un faktūrās – kā atzīst Kristīne: “Es gribu latviskumu izcelt ar krāsām (..), krāsām no Latvijas dabas sajūtām.

November 1, 2016 0 comment