Category

Arhīvs

scan0010

23.aprīlī tika atzīmēta Korp! Gundega fil! Ņinas Ozolas 29c! simtgades atcere

 

23.aprīlī eksternā pasākumā mūsu C!Q! atzīmējām fil! Ņinas Ozolas 29c! (dz. Zvirgzdes) simtgades atceri, klausoties viņas meitas, ģimenes locekļu un korporācijas krāsu radu atmiņu stāstos.

Advokāte Ņina Ozola (1917-1992) korp! Gundega tika uzņemta 1938.gada rudens semestrī. Studējusi Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu nodaļā. Korp! Gundega uzņemta 1938.gada rudens semestrī. Krāsas saņēmusi 1939.gada 11.decembrī, dziesmas “Meitiņ` sēdēj aiz ūdeņa” pavadījumā. Komāna eksāmenu nokārtojusi 1940.gada martā. 1941.gadā ieguvusi jurista kvalifikāciju. Visu mūžu strādājusi kā advokāte, bet laikā, kad korporācijas dēļ tika izslēgta no Advokatūras, strādājusi par juristi dažādās organizācijās. Ņina Ozola bija ļoti iemīļota un pieprasīta advokāte, jo lieliski prata uzklausīt un sniegt vērtīgus ieteikumus.

Fil! Ņina Ozola aktīvi piedalījās korp! Gundega atjaunošanā 1989.gadā. Bija pirmā viceseniore pēc atjaunošanas, piedalījās Komāna izstrādē, bijusi Komāna komisijas un Konventa tiesas locekle. Pateicoties viņas juridiskajām zināšanām, tika sagatavoti un iesniegti korporācijas atjaunošanai nepieciešamie dokumenti. Šajā laikā, kad korp! Gundega nebija sava Konventa dzīvokļa, gan konventi, gan literārie vakari bieži notika Ņinas dzīvoklī, Dzirnavu ielā 63. Arī savas slimības laikā, kad viņa vairs nevarēja iziet ārpus mājas, Ņina turpināja piedalīties korporācijas ikdienā, apzvanot konventa locekles. Viņa bija patiesi priecīga, kad viņas meita Baiba (fil! Baiba Ozola 100c!) 1989.gadā izteica vēlēšanos kļūt pat gundegu. Arī Ņinas mazmeita un Baibas meita Antra (fil! Antra Leimane 108c!) ir gundega. Varam lepoties, ka mūsu korporācijas biedru saknes sniedzas trīs paaudzēs.

Pirms vairākiem gadiem noklausījāmies Ņinas Ozolas 1939.gadā rakstīto un aizstāvēto meitenes krāsu referātu “Griba un liktenis cilvēka dzīvē”, ko nolasīja fil! Baiba Ozola 100c!. Referātā Ņina analizējusi dažādu cilvēku tipus, izpētījusi japāņu Bušido mācību, dažādu rakstnieku un latviešu dainu atziņas par šo tēmu. Mūsu literatūras ģēnijs Rainis saka: „Mēs būsim tik lieli, cik liela būs mūsu griba!” Sevišķi liels gribas spēks ir uzskatāms kā gara dotība, tomēr ar to nav teikts, ka tiem cilvēkiem, kam šī īpašība vāji attīstīta, viņai tādai arī jāpaliek. Gribas spēku katrs sev var pavairot, izkopjot un nostiprinot to! Ir pat speciāli izstrādātas metodes gribas spēka stiprināšanai,rakstīja Ņina savā krāsu referātā.

Informāciju sagatavoja: fil! Sandra Grigorjeva

April 23, 2017 0 comment
gund

Latvijas augstskolu studentes ir aicinātas pieteikties korp! Gundega viesu vakariem!

Par korp! Gundega loceklēm var tikt uzņemtas studentes, kuras ir apmeklējušas vismaz divus no trim semestrī organizētajiem viesu vakariem.

2017.gada pavasara semestra viesu vakari notiks 13., 20. un 23.februārī plkst. 19.00 Pērnavas ielā 54.

Uz viesu vakariem jāpiesakās pie t/l audzinātājas fil! Margaritas Lāžes (tālr. nr.: 25927898, epasts: margarita.laze@gmail.com).

Vairāk par viesu vakariem skatīt: Uzņemšana.

January 12, 2017 0 comment
img_5240-1

Gada tumšākajā laikā, teju pirms simts gadiem, Latvijas tautas pārstāvji, ilgodamies un no sirds ticēdami gaišas nākotnes, dibināja savu valsti – šķietamo tautas pastāvēšanas un pašnoteikšanās garantu. Valsts dibināšana bija kaismīgu ilgu un ideālu apvīta, jo kurš gan tolaik bija spējīgs paredzēt, kādi negaidīti uzplaukuma brīži un arī sarežģījumi gaidīja latviešu tautu savā jaundibinātajā valstī. Arī 24 jaunās latviešu studentes izvēlējās guni degt un degt pašas par savām ilgām, vēlmēm un ideāliem, ko ielika korporācijas Gundega mērķos, lai jo gaišāki atmirdzētu visas cēlās un augstvērtīgās īpašības, ko dibinātājas atzina par labām esam sevī, savās laikabiedrenēs un 1923.gada sabiedrībā Latvijā. Šīs drosmīgās, jaunās sievietes gadsimta sākumā izvēlējās pielikt, nevis atlikt. Pielikt roku inteliģentākas, iejūtīgākas sabiedrības tapšanā, nevis atlikt savu ieguldījumu uz kādu vēlāku, nezināmu laiku.

No s/l seniores com! Evelīnas Blauas svētku uzrunas 2016.gada 26.novembrī

Korp! Gundega nosvinējusi jau savu 93. dibināšanas gadadienu – kopjot 93 gadus senās tradīcijas, sekojot mērķiem un idejām, kas izvirzīti pirms 93 gadiem un lolojot draudzības un vienotības saites. 

Vivat, crescat, floreat Gundega in aeternum!

November 27, 2016 0 comment
img_3721

18.novembra rītā arī korp! Gundega piedalījās studentu un studenšu korporāciju gājienā no Latvijas Universitātes uz Brāļu kapiem, lai atcerētos un pieminētu tos, kuri atdevuši savas dzīvības mūsu brīvās Latvijas vārdā, lai vienotos apsveikumā un svētku kopības sajūtās Latvijas valsts neatklarības svētkos. 

Dzīvot, augt un zelt Latvijai mūžīgi!

November 19, 2016 0 comment
liela-bilde

Pabeidzot rudens darbus un atverot gadskārtu vārtus ziemai, arī korp! Gundega ir koši ieskandinājusi Mārtiņu nedēļas sākumu. Mārtiņdienas tradīcijas iezīmē veļu laika pavadīšanu un mīklu un budēļu laika sagaidīšanu – kā ikkatru gadu arī šogad korp! Gundega meitenes parūpējās par krāšņu un rotaļīgu Mārtiņu sagaidīšanu. 

Korp! Gundega ikvienam vēl tikpat skanīgi sagaidīt šīs nedēļas Mārtiņdienu un gaišu, sniegotu un sirdī siltu ziemu! 

November 8, 2016 0 comment
14883700_1118090281573145_6102615482043858384_o-copy

Šīs meitenes ir sevi pierādījušas ar ilgstošu darbu, Gundegas tikumu un tradīciju pārzināšanu un iedzīvināšanu ikdienā. 150c! nudien urdz kā sidrabstrautiņš – dzirkstošs un nerimstošs.” 

s/l seniore com! Evelīna Blaua

Sveicam jaunās com!com! – korporācijas Gundega krāsnesēm 2016.gada rudens semestrī pilntiesīgi pievienojušās 150c! gundegas. 

November 1, 2016 0 comment
4-copy

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. 

(korp! Gundega devīze)

2016.gada rudens semestrī korporācijā Gundega ir uzņemts 154c!, ko veido četras Latvijas augstskolu studentes. Šogad jaunās meitenes papildina Gundegas akadēmisko un profesionālās kvalifikācijas pieredzi bioloģijas, fizikas un matemātikas, ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās. 

Novēlam jaunajām meitenēm vairot vienprātību visos korporācijas uzticētajos pienākumos, turēt brīvību kā augstāko savas dzīves un tautas vērtību un spēt vairot mīlestību ikkatrā darbā!

November 1, 2016 0 comment
marmale_aktualitates

Deju kopa Marmale aicina pievienoties savam kolektīvam!

Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19:00 S!K! Daugaviete C!Q!

Kontaktinformācija: 29296617, ktjarve@gmail.com

 

October 12, 2016 0 comment
14500364_1089205081128332_1950368787888535575_o

Ceturtdien, 29.septembrī, Gundegā norisinājās III un šosemestr pēdējais studenšu viesošanās vakars, kura ietvaros tuvāk iepazinām mūsu viešņas un fil! Elina Novada lolojumu – www.svaigi.lv – un mielojāmies ar bioloģiski audzētiem Latvijas saimniecību gardumiem.

October 1, 2016 0 comment