Category

Aktualitātes

IMG_5437

2017.gada oktobrī ir aizstāvēti 2 krāsu referāti. Visbiežāk meitenes savam krāsu referātam izvēlas sev aktuālas tēmas, lai ar krāsu referātu papildinātu arī savas zināšanas.

IMG_4948Tāda bija arī šī semestra pirmā krāsu referāta autores izvēle. 16.oktobrī m! Rūta Pobusa aizstāvēja savu krāsu referātu par tēmu “Eļļas glezniecības attīstība pasaulē un Latvijā“. Rūta jau vairākus gadus pati interesējas un savos darbos izmanto dažādas glezniecības tehnikas, un eļļas glezniecību atzīst par vienu no sarežģītākajām un arī laikietilpīgākajām. Tādēļ savā krāsu referātā Rūta apskatīja gan eļļas glezniecības salīdzinājumu ar citām tehnikām un vēsturisko attīstību, gan eļļas glezniecības attīstības tendences pasaulē un Latvijā.

20171030_192921Savukārt 30.oktobrī m! Alīna Komkova prezentēja krāsu referātu “Apzinātas izvēles izdarīšana – bezatkritumu dzīvesveids un minimālisms“. Savā referātā Alīna analizēja vairākas mūsdienu sabiedrības aktualitātes – patērētāju sabiedrības izveides priekšnoteikumus, tai skaitā, globalizācijas procesu un masu patēriņa, mārketinga un iepirkšanās tendences, materiālisma ietekmi uz dabu un ilgtspējīga patēriņa iespējas un tendences, apskatot gan minimālisma, gan bezatkritumu dzīvesveida iespējas un ietekmi uz dabu un personīgajiem izdevumiem. Tā kā Alīna pati savā ikdienā īsteno dzīvesveidu, kas orientēts uz ilgtspējīgu patēriņu, tad gan referāta prezentācijas laikā, gan jo īpaši diskusiju laikā meitene dalījās ar vairākiem padomiem no savas pieredzes, kā mazināt ļoti aktuālo sabiedrības problēmu – nepārdomātu preču patēriņu un dabas piesārņojumu ar nepārstrādājamiem atkritumiem. Kā galveno ilgtspējīgu patēriņu veicinošo aspektu, ko katrs varam īstenot savā ikdienā, Alīna uzsvēra pareizas izvēles izdarīšanu – spēt izprast lēmuma ieteikmi uz dabu, atkritumu daudzumu un izdevumiem arī ilgtermiņā un izdot sev pareizos jautājumus, lai spētu atteikties no nevajadzīgā.

Patiess prieks vērot, ka meitenes korporācijā, izvēloties krāsu referātus, spēj apvienot savas intereses un aktualitātes gan vēsturiskā kontekstā, gan ļoti svarīgu mūsdienu problēmjautājumu izskatīšanā.

November 1, 2017 0 comment
IMG_4788 (1)

2017.gada rudens semestrī literārajos vakaros korp! Gundega viesojās referenti, kas gan ar savu stāstījumu, gan diskusijās bagātināja mūsu pieredzi par sievietes spēku un būtību un latvisko vērtību izkopšanu un saglabāšanu.

IMG_5910Jau septembra beigās, II studenšu viesošanās vakarā ar savu klātbūtni un stāstījumu mūs priecēja Gundega Bičevska un dalījās pieredzē par sievietes nozīmi mūsdienu Latvijas sabiedrībā, neatlaidības un mērķtiecības nozīmi karjeras izaugsmē. Kā sievietei veltīt laiku sev un apliecināt savu sievišķību – tie ir daži no literārajā vakarā diskutētajiem jautājumiem, kad G.Bičevska dalījās stāstījumā par ideju rašanos un realizāciju grāmatā “Dimanti tavā pagalmā”.

IMG_4758 (1)Oktobra pirmajā literārajā vakarā, kad mums pievienojās trīs inteliģentas un radošas jaunās gundegas, pie mums viesojās Elīna Apsīte, Jettes Užānes filosofisko atziņu mantiniece un projekta “Jettes Dienu grāmata” autore.  Literārais vakars tika pavadīts, pārdomājot un izvērtējot cilvēka iekšējo spēku, radošumu un latviskumu kā vienu no pamatvērtībām mūsu dzīvē.

IMG_6237Savukārt oktobra otrajā pusē korp! Gundega guva pieredzi citādā latvisko vērtību meklēšanā un saglabāšanā. Projekta “Zudusī Latvija” vadītāja Ginta Zalcmane mūs iepazīstināja ar projekta ideju, tās aizsākumiem, attīstību un nākotnes idejām. Šajā literārajā vakarā guvām papildu apliecinājumu tam, ka vēstures apzināšana un saglabāšana ir viena no mūsu atziņu un nākotnes ideju glabātuvēm.

Paldies viesiem par pieredzi, iedvesmu un vērtību aktualizāciju mūsu ikdienā!

November 1, 2017 0 comment
IMG_6195 (1)

Nepieciešamās lietās – vienprātība! Neizšķiramās lietās – brīvība! Visās lietās – mīlestība!

(Korp! Gundega devīzes tulkojums latviešu valodā)

2017.gada rudens semestrī korporācijā Gundega uzņemts 156c!, kuru veido un Gundegas profesionālo un akadēmisko pieredzi bagātinās 3 studentes, kuras pārstāv teoloģijas un reliģiju, ķīmijas tehnoloģiju un uzņēmējdarbības vadības zinātnes un programmas. 

Kā svētku uzrunā teica t/l seniore com! Ilze Kāposta: “Šovakar jūs kļūstat par daļu no gundegu saimes, un iegūstat lielisku iespēju nemitīgai izaugsmei. Jūs sagaida jauni iespaidi, zināšanas, izaicinājumi un citur neiegūstama pieredze, taču tam pamatā ir princips – esi Gundegai un Gundega būs Tev.

Novēlam mūsu jaunajām meitenēm spēku un radošumu korporācijas ikdienas gaitās, izaugsmi un iedvesmu Jūsu personīgajā attīstībā un draudzību korporācijas saimē!

October 10, 2017 0 comment