Category

2023./2024.gads

Korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, tādēļ akadēmiskā izaugsme ir viens no aspektiem, kas ir būtisks katrai gundegai. 2023.gada 3.novembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē savu promocijas darbu prezentēja un zinātnes doktora grādu ieguva fil! Madara Dobele.
Sarunā ar com! Aivitu Morozu Madara dalījās pārdomās par promocijas darba tapšanas laiku, korporāciju un zinātnisko izaugsmi.

Kur studēji doktorantūru un par ko ir Tava disertācija?

Savu augstāko izglītību esmu krājusi dažādi. Bakalaura un maģistra studijas iesāku Latvijas Kultūras akadēmijā, pēc tam turpināju ar vēl vienu maģistra grāda iegūšanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur iesakņojos uz ilgāku laiku – šai universitātei kļūstot arī par manu līdz šim ilgāko darba devēju. Tādēļ arī doktorantūras studijas uzsāku turpat, pabeidzot jau jaunajā identitātē – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Es parasti saviem studentiem daļēji kā joku saku, ka bakalaura darbu var uzrakstīt par jebko, maģistra darbā tēmai ir vismaz nedaudz jāinteresē, bet promocijas darbā ir jābūt tādai tēmai, ar ko kopā esi gatavs dzīvot gadiem. Un tur ar interesantumu nepietiek – tur jābūt interesei, jaudai, pētāmajam laukam un arī azartam. Es piecus gadus gatavojos doktorantūrai – zināju, ka studēšu, bet nebiju atradusi īsto tēmu. Līdz kādā vasaras pēcpusdienā whatsapp ziņā saņēmu ideju, ar ko kopā nodzīvoju 5 pētniecības gadus un kas kļuva par manu promocijas darba tēmu – Urbānās lauksaimniecības koncepts, potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā.

Kādēļ izvēlējies turpināt studijas un iegūt doktora grādu? Kas sniedza motivāciju? 

Pēc zinātnes doktora grāda iegūšanas kopā ar vecākiem Ainu un Aivaru

Ar motivāciju man nebija būtisku sarežģījumu, jo to pamatoja trīs balsti. Pirmais – ģimenes vērtības. Mani vecāki vienmēr ir audzinājuši, ka izglītība ir vērtība, un turklāt – liela vērtība. Tādēļ vienmēr tiekties pēc kā jauna, mācīties un attīstīties ir ļoti dabisks process manā izpratnē, kas veidojies jau kopš agras bērnības. Otrais – personība. Es neesmu rutīnas cilvēks, man vienmēr vajag dinamiku, pārmaiņas, tai skaitā arī sevī. Izglītības soļi man sniedz šo nepārtraukto sevis izaicināšanu. Arī disertācija bija ļoti nopietns sevis izaicināšanas process. Tam ir jāpatīk, ir jābūt tai vēlmei pierādīt, ka tu to vari. Un trešais – profesionālā specifika. Strādājot augstākajā izglītībā, pamatprasība ir bakalaura un principā jau arī maģistra grāds. Bet gan viens, gan otrs uzliek visai zemus izaugsmes griestus, tai skaitā arī ļoti pragmatiskā amatu aspektā. Lai tiektos tālāk, ir nepieciešams doktora grāds. Un nenoliedzami arī šādi pragmatiski motīvi palīdz turpināt. Doktora grāds man vienkārši bija loģisks solis, kas jāpaveic. Mani patiesi fascinē mācību process abos tā virzienos, tādēļ savā profesijā jūtu sev “īsto vietu”, un ļoti iespējams, ka arī šis nebūs pēdējais grāds, ko savā dzīvē iegūšu. Es patiesi izbaudu studijas!

Ekspektācijas un realitāte mēdz atšķirties – vai tā Tev bija arī doktorantūras studijās?

Jā, ekspektācijas un realitāte patiesi mēdz atšķirties. Man bija spēcīgs balsts, kas ne reti bija ļoti nepieciešams – proti, man ģimenē un draugu vidū ir cilvēki ar doktora grādu, man apkārt ir kolēģi, kas ļoti labi izprot šo procesu, kam paši ir gājuši cauri. Man bija, manuprāt, pietiekami spēcīgs rūdījums – studējot divās, virzienos ļoti atšķirīgās maģistrantūrās vienlaicīgi. Un kaut gan tie ir labi sagataves aspekti, jāatzīst, ka nekas tā pa īstam nevar sagatavot doktorantūrai un disertācijas izstrādes procesam. Tas tik un tā ir grūtāk, izaicinošāk, laika un spēkus ietilpīgāk kā varētu šķist. Tomēr ir ekspektācijas, kas man atbilda sasniegtajai realitātei – šis process audzē izpratni par savām spējām, šis bija process, kas mani rūdīja un veidoja kā pētnieci, šis ir process, pēc kura jūtu patiesu gandarījumu, un šis ir process, ko izbaudīju. Neiztika bez asarām, izmisuma un bezspēka brīžiem. Bet aptverot visu piecu gadu kopumu un atsijājot mazāk svarīgo – man ļoti patika veikt šo pētījumu. Lai arī, kā to pareizi būtu vajadzējis veikt, protams, saproti tikai pēc pabeigšanas. 

Kas bija Tev personīgi lielākais pārbaudījums disertācijas izstrādē? 

Sarežģīts jautājums… Pārbaudījumi bija visādi un ar dažādu intensitāti. Ja man jādomā, kas šobrīd izceļas kā tāds lielākais, ar spēcīgāko nospiedumu manī – es laikam teiktu, ka izaicinājums nekad nenolaist galvu. Neļaut izirt tai apziņai un izpratnei, ka es varu to izdarīt. Viss pārējais pakārtojās šim. Man nav nodoma kaut ko pārspīlēt, bet doktora grāda iegūšana tiešām ir izaicinoša. Es neesmu satikusi cilvēku, kam plauktā būtu diploms skaistos vākos un kas teiktu – nebija jau nemaz tik traki. Tas ir tāds intelektuāli īsti izaicinošs  process. Un prasme vienmēr no jauna atkal un atkal pacelt galvu, atkal nofokusēties uz mērķi un doties – jā, man šķiet, ka tas bija lielākais pārbaudījums, kas tevī paliek arī pēc tam, pēc aizstāvēšanas, pēc ziediem, pēc diploma plauktā un pēc visa, kas bijis tā iegūšanas laikā. 

Kā guvi papildu motivāciju grūtākajos brīžos? 

Toties šis ir viegls jautājums. Līdzcilvēkos. Kad ar sevi nepietika, tad motivāciju deva līdzcilvēki. Protams, primāri mana ģimene un draugi. Ne tikai ar visa veida atbalstu, bet arī ar gaidīšanu. Disertācijas rakstīšana ir vientuļš un atsvešinošs process. Tev blakus paliek tikai stiprākie – tie, kas ir gatavi gaidīt piecus gadus, manā gadījumā, kad uz vairumu viņu piedāvājumiem saki – man nav laika. Es vēl ilgi teikšu garus paldies katram no viņiem. Bet tie ir arī citi līdzcilvēki – kolēģi, kuri piever acis uz kādu neizdarītu vai ne tik labi vai laikā izdarītu darbu, kolēģi, kuri apjautājas un piedāvā atbalstu, un jā – arī gundegas. Es ļoti novērtēju katru, kura sniedza savu individuālo atbalstu. Jo sevišķi arī, piemēram filistres Ināra un Ilze, abas doktora grādu ieguvušas, kuras atsūta vienu teikumu, un es pieklājīgi atbildu “paldies, man viss labi”, bet patiesībā sēžu ar asarām acīs, jo ir sajūta, ka tevī vairs nav intelektuāla spēka, kapacitāte ir izsmelta, bet  ir jāturpina, un tad, lūk, ir cilvēki, kuri patiesi saprot. Kuri zina to sajūtu. Un tas motivē – kad redzi, ka citi jutās tieši tāpat un to varēja. Tas piedod spēku tai apziņai, ka arī es varu.

Korp! Gundega tiki uzņemta 2010.gada rudens semestrī, šobrīd jau esi filistre. Vai un kā Gundega atbalstīja Tevi ceļā uz doktora grādu? Kādus vēl ieguvums, iespējams dzīves mācības,  Tu esi saņēmusi no korporācijas? 

Promocijas darba aizstāvēšanas dienā kopā ar (no kreisās) fil! Sandru Grigorjevu, com! Aivitu Morozu, fil! Alisi Zalcmani

Man ir jāpadomā, kā šo apkopot iespējami lakoniskāk. Es sākšu varbūt ar ko vienkāršāku, bet ne mazāk būtisku. Korporācija deva man iespēju iegūt labu respondentu kopu manam pētījumam iedzīvotāju aptaujā. Ne reti saņēmu izbrīnītus komentārus – kā es varēju iegūt vairāk kā 800 respondentu atbildes, neizmantojot specializētu uzņēmumu pakalpojumus. Jā, te ir iespēja diskusijai par datu ieguves metodiku un tomēr – gan gundegas, gan plašā korporantu saime man ļāva vērot, kā iesniegto anketu skaits dinamiski pieaug brīžos, kad lūdzu iesaisti korporantiem. Otrs ļoti būtisks aspekts ir Gundegas stipendija, ko saņēmu 2019./2020. akadēmiskajā gadā, kad biju 2.doktorantūras studiju gadā. Pieteikumā stipendijas nepieciešamībai un izlietojumam es akcentēju dažādas pētnieciskās lietas, kā materiālu iegāde, publicēšanās u.c. Ko arī izmantoju! Un es reti runāju par citām lietām, bet fakts, ka, pateicoties šai stipendijai, es varēju iegādāties pirmo portatīvo datoru savā mūžā. Un ar to manam pētnieciskajam darbam “pieauga kājas” – kļuvu mobīla, spēju pilnībā saaugt ar savu pētījumu arī tad, kad kāda laba ideja paveras, piemēram, starp žakešu laikošanu tirdzniecības centrā. Un, protams, ar visa veida klātesamībām individuālā līmenī. Korporācija māca daudz – māca uzklausīt, sadzirdēt un arī atšķirt brīžus, kad nevajag klausīties un nevajag sadzirdēt. Nenoliedzami tas noderēja arī promocijas darba izstrādes procesā. Un noslēgumā – tas ir īpašs pagodinājums un lepnums nest savas korporācijas krāsu lenti promocijas darba aizstāvēšanas dienā.

Kāds Tev ir novēlējums ikvienai, kura ir doktora disertācijas izstrādes procesā vai plāno uzsākt doktora studijas? 

Es teikšu tādos trijos soļos. Pirmais – nebūt vieglprātīgai pret lēmumu studēt doktorantūrā. Es ieteiktu pirms pieteikuma rakstīšanas ļoti skaidri nodefinēt sev – kādēļ es to daru, kādēļ man to vajag. Vēl labāk, ja pierakstīt un jau laicīgi piespraust sev bieži redzamā vietā. Ja lēmums ir pieņemts, tad otrais solis – darīt. Doktora darba rakstīšana nav cīņa par dzīvību vai veselību. Tas ir jautājums par vienkārši darīšanu. Kā viens no maniem profesoriem reiz teica – ja ir sajūta, ka neko nevari uzrakstīt, tad ir par maz lasīts. Un tā tas ir ar visu disertācijas izstrādē – ja ir sajūta, ka nevari, ka nerakstās, ka nesanāk, tad tas nozīmē tikai to, ka dari par maz. Jā, tas varbūt izklausās vienkāršāk kā patiesībā tas notiek procesuāli. Bet, attīrot visus liekos uzslāņojumus, apakšā ir tikai šī vienā “plikā” doma. Ja nevari izdarīt – tātad tu dari par maz. Un kad esi darīšanas procesā, tādas īstas, neatlaidīgas darīšanas procesā, tad nepieciešams trešais solis – izturēt. Vienkārši turpināt. Tas ir izdarāms. Bet bez šiem trim soļiem var arī neizdoties. Un papildu tam es vēlētos ieteikt vēl ko, kas ir visai noderīgi jebkurā no šiem soļiem, – zvani un raksti gundegām, kuras to jau ir izdarījušas! Nav būtiska zinātņu joma vai augstskola, kurā dodies pēc doktora diploma. Visas ir piedzīvojušas tieši to pašu, ko tu. Jā, ar zināmām variācijām, bet tā caurplūsma, tā pamatstraume visām ir bijusi vienāda. Visai bieži svarīgākais, kas nepieciešams, ir vienkārši sapratne. 

Kādi ir Tavi tālākie mērķi? 

Ja par tiem mērķiem, kas saistīti ar manu doktora grādu, tad – turpināt. Man ir ļoti daudz ideju, ko vēl es vēlos izpētīt, kur gribu publicēties, ko gribu uzrakstīt, kur vēl vēlos savu tēmu aizvest. Jau šobrīd man darbu rindā ir četri zinātniskie raksti, viens rakstu darbs, kam formātu vēl domāju, divas dažādas kopdarbu iestrādes ar citu tēmu un zinātņu jomu pārstāvjiem. Un tas viss ir jāpaveic tuvāko 6-9 mēnešu laikā, jo tālāk jau sāk iezīmēties nākamie plāni. Doktora grāda iegūšana paver viegluma sajūtu pētniecībā, tādēļ plāni tālāk ritinās jau ļoti strauji. Ja par mērķiem, kas saistīti ar korporāciju – būt klātesošākai. Gan konventos, gan privātās sarunās ar gundegām. Tam šobrīd vairs ir tikai ļoti merkantiliski šķēršļi, jo tas smadzeņgrauzis, kas saucas promocijas darbs, ir jau izrauts ārā no visām šūnu iedobēm. Ja par mērķiem, kas saistīti ar dzīvi kopumā – atgriezt to smaidu un radošumu prātā, ko diezgan pasūknēja ārā disertācijas izstrādes laiks. Ir pagājuši trīs mēneši, un tikai tagad pamazām jūtu, kā tas smaids un radošums sāk veidoties un augt no jauna. 

February 9, 2024 0 comment

100 gadi – nav viegli novērtēt, vai šāda pieredze organizācijai ir daudz, bet maz tas noteikti nav. Korp! Gundega 100gade pienāca strauji, bet gaidas un svētku nojausmas pavēra iespējas pārdefinēt, saprast un ieklausīties, kas katrai pašai ir Gundega.
Apkopojumā – gundegu vēstules svētku gaidīšanas laikā.

“1923. gada 29. novembrī 24 jaunas, inteliģentas sievietes, ar degsmi acīs un ambīcijām par sievietes lomu sabiedrībā dibināja studenšu korporāciju Gundega. Organizāciju, kura šogad atzīmēs 100. pastāvēšanas gadadienu. Atbildi uz jautājumu, vai kāda no dibinātājām toreiz varēja iedomāties, ka šī organizācija sasniegs tik cienījamu “vecumu” mēs, visticamāk, neatradīsim. Tomēr organizācijas ilgstoša
pastāvēšana parāda mums, ka tās mērķi un vērtības mūsdienās ir tieši tikpat aktuāli un svarīgi, kā toreiz 1923. gadā. Ja tā nebūtu, tad mūsu rindas no 24 jaunietēm, kas tobrīd vēl nenojauta organizācijas attīstības virzienu, nebūtu augušas līdz pat vairāk nekā 150 gudrām sievietēm – katrai tik dažādai gan savā profesionālajā, gan privātajā dzīvē, bet vienotām – korporācijā Gundega. Ne velti Gundega vieno personības, kas ir gan kā kalnu upe – spēcīga, strauja un mainīga –, gan kā sidrabstrautiņš – neievērots veido lielas upes, tiecoties pretim okeānam [Gundegu raksti, 2013., 32.lpp.]”

Simbolisks šogad arī gundegas meiteņu skaits – 24. Tikpat enerģiskas, un uz izaugsmi vērstas kā 24 gundegas dibinātājas. Šis skaitlis lai paliek mums atmiņā kā pamats zem kājām, lai mēs spētu turēties pie savām saknēm un nekad tās neaizmirst. Lūkosimies ar jaunu dvesmu zilajās tālēs – pretī organizācijas nākamajiem simts gadiem. Tomēr bez darba to paveikt nav iespējams – darīsim to cītīgi, bet klusi – ar saviem darbiem nelielīsimies, bet roku rokā, vienotas iesim uz priekšu, jaunā simtgadē.

Fil! Alise Zalcmane, 2023.gada martā

Sveikas, gundegas, martā!
Marts man ir īpašs mēnesis, tāpēc gremdējos pārdomās par martu – pirmo pavasara mēnesi, kuram nosaukums esot dots par godu kara Dievam Marsam. Tik ļoti gribas zināt, kas notika Latvijā martā tieši pirms 100 gadiem! Nolemju iekāpt laika mašīnā, ieslēgt atpakaļgaitu un aiziet!
Pirmais, ko satieku, ir mana ģimene. Manai mammiņai, vēlākajai Gundegas filistrei Ņinai Ozolai, ir tikai pieci gadiņi, viņa aizrautīgi spēlējas ar lellēm un domas par iepazīšanos ar mani pēc nieka ceturtdaļgadsimta pat vēl gaisā nevirmo.
Lai uzzinātu, kas 1923.gada martā notika Latvijā, atrodu un uzšķiru populāro avīzi “Jaunākās ziņas”. Tā kā avīze vēl ir drukāta vecajā drukā, lai atrastu interesantākās ziņas un rakstus, nedaudz vairāk jāpiepūlas.
Aktuālākais:
1. Ministru kabinets pieņēmis valsts budžetu. Cita starpā pamanu, ka Nacionālajai operai paredzēti 300 000 latu, Dailes teātrim 30 000 latu, bet Rundāles pils remontam 80 000 latu.
2. Valdība pieņem noteikumus par plūdu briesmu novēršanu un aizsardzības darbu organizēšanu plūdu laikā. Kur nu vēl aktuālāk!
3. 8.martā notiek Dainu tēva Krišjāņa Barona bēres Lielajos kapos.
4. Notiek piemiņas pasākumi sakarā ar mikrobiologa Luija Pastēra simto dzimšanas dienu.
5. Notiek gatavošanās Somijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas studentu konferencei Tērbatā, kurā apspriedīs ciešāku sakaru nodibināšanu starp šo valstu studentiem.
6. Senāts nosaka, ka turpmāk advokātiem tiesās jālieto tikai valsts valoda. Līdz tam apgabaltiesās varēja lietot arī krievu un vācu valodas;
7. Notiek Francijas un Krievijas tuvināšanās. Ir ziņas, ka Francija ir gatava atzīt Krievijas valdību un noslēgt ar to līgumu.
Kā redzat, nav nekā jauna šai pasaulē…
Bet, kas notika studentu korporāciju jomā? Latvijā darbojas 10 studentu korporācijas un jau vairāk nekā gadu ir nodibināta pirmā studenšu korporācija Daugaviete. Vai kaut kur salto marta nakšu zvaigžņu kopā jau redzami Gundegas trikolors un Gundegas 24 aizrautīgās dibinātājas? Kas zina… Bet 1923.gada marta avīzē “Students” lasāms uzsaukums: “Pierādīsim, ka mūsos ir vienība un spēks!”
Pēc astoņiem mēnešiem 24 idejām bagātas, darbīgas LU studentes, dibinot studenšu korporāciju Gundega, to pierādīja. Varošas un draudzīgas sagaidīsim mūsu nozīmīgo jubileju!

fil! baiba ozola, 2023.gada martā

Vēl atlikuši septiņi mēneši līdz mūsu skaistajai jubilejai… vai Tu jau to jūti? Vai gatavojies? Vai reizēm iztēlojies, kā tas būs? Tagad, kad daudz kas jau kļuvis skaidrāks un pasākumi nav vairs vien silueti miglā, manuprāt, pavisam viegli ir iztēloties! Katrā ziņā, es jau to daru… katru reizi, braucot gar ieplānotajām norises vietām, jau redzu mūs tur – smaidīgas, saposušās, mazliet uztraukušās, mazliet neveiklas, sagaidot viesus, rosīgas, smejoties, krāsojot lūpas, fotografējoties, piekārtojot lentas, cēli ejam polonēzē, našķējoties, griežoties dejā, sagaidot 100gadi, dziedot “Rožu ziedu” un stingri saspiežam plaukstas pēc tās.

Fil! Linda Auziņa, 2023.gada aprīlī

Ir palicis tikai pusgads līdz mūsu skaistajiem simtgades svētkiem. Pusgads, lai gatavotos un plānotu ne vien mūsu un Latvijas svētku mēneša novembra notikumus, bet arī lai pārdomātu korporācijas lomu savā ikdienā, kā arī, lai pie sevis novērtētu, kāda izskatīsies Gundegas nākamā simtgade. Akadēmiskai organizācijai maijs ir ļoti būtisks gada laiks – tas ir brīdis, kad pielikt punktu akadēmiskajiem mācību darbiem, nokārtot vai sagatavoties eksāmeniem jūnijā, baudīt patīkamo padarītā darba sajūtu, kā arī, lai plānotu studiju turpināšanu vai, varbūt, soļa speršanu pa karjeras kāpnēm tagad, kad iegūts akadēmiskais grāds. Daudzām gundegām šī ir diena, kad viņu atvases pabeidz mācību gadu un nākas apjaust, cik ātri skrien laiks un cik drīz jaunieši paši varēs spert kāju studentu un studenšu korporāciju rindās. Daudzas gundegas pašas vada studiju darbus un ar gandarījumu var nolūkoties savu studentu veikumā, akadēmiskā gada griezumā. Maijs ir arī manas vecvecmāmiņas, vienas no Gundegas dibinātājas, Alīdes Cerbules Grīnas mēnesis. Galu galā, tieši viņas pēdās sekojot, esmu nonākusi te, lai gatavotos svinēt Gundegas svētkus kopā ar jums. 6.maijā viņa svinēja dzimšanas dienu, bet šodien, 31. maijā, Alīdas svin vārdadienu. Domājot par viņu un to, ko šodien jums rakstīšu, aizdomājos par to, ko gan Alīde, gan pārējās Gundegas aizsācējas domātu un teiktu par mums šodien. Grūti spriest, uzdodot sev šādu jautājumu, taču viens ir skaidrs – mēs esam patiesi akadēmiski spēcīgas sievietes un par to mūsu dibinātājas no sirds lepotos, un par to jālepojas mums pašām. Es esmu ļoti laimīga, ka pār mani spīd veiksmes zvaigzne – dzīvot tieši šodien, kad sievietēm ir iespējas sasniegt to, ko sasniegušas man apkārt esošās gundegas. Izcilas ārstes, zinātnieces, pasniedzējas, vēsturnieces, uzņēmējas un citu arodu pārstāves, kuras iemieso to, kādēļ Gundega tika izveidota un kādēļ tā vēl aizvien plaukst un zeļ. Novērtēsim savas iespējas, savu darbu, tiecoties uz augšu un Gundegu sev līdzi ceļot! Gundegas simtgade ir mūsu visu svētki – pavadīsim šo pusgadu ikdienā, piedomājot par mūsu dibinātājām un mūsu vietu viņu izlolotās korporācijas mērķu sasniegšanā! Lai dzīvo, zaļo, plaukst, korp! Gundega mūžu mūžos!”

Com! Anna Pētersone, 2023.gada maijā

Sveika, mīļā māsa gundega! Kā Tev klājas? Kopš mūsu pēdējās tikšanās ir pagājuši aptuveni divi mēneši un no Tevis nav nekādu ziņu. Droši vien stāstīsi par sociālajiem tīkliem un savu atainoto dzīvi tajos. Tomēr, manuprāt,  nav nekā sirdi sildošāka par vēstuli vai, vēl labāk, tikšanos.
Vai Tev  šajā laikā ir sanācis kaut pavisam nedaudz apvaldīt mežonīgo dzīves skrējienu un uz brīdi apstāties? Vai esi agrā jūlija rītā dziļi jo dziļi ieelpojusi Latvijas dabas gaisu un ar ziņkāri un, iespējams nedaudz miegaini, pavērusies apkārt, sajūtot vēja pieskārienu vaigam, izbaudot pirmo saulstaru siltos, bet vēl nedrošos glāstus, un ieklausījusies putnu dzīvespriecīgajos un pārdrošajos treļļos? Vēl pavisam nesen, jūlija sākumā, raibo taureņu pārdrošie tango priecēja acis. Liepās sanēt sanēja un zumēt zumēja bišu stāsti un leģendas, bet liepu kaislā smarža lika elpai aizrauties. Savukārt XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki  sniedza baudu dvēselei, ietinot to siltu jo siltu, dzirkstošu emociju guņu seģenēs, demonstrējot latvju tautas mūžīgā dzinēja varenību un ļaujot mums kopā doties augšup. Taču tad… Tad samirkšķināju acis un attapos jūlija pēdējā dienā. Manuprāt, arī šī diena ir mūsu svētku diena.  Svētku, jo dzīve ir jāsvin un šis ir mūsu 99.gada pēdējais jūlijs. Nākamie “jūliji” jau būs trīscipara zīmē. Vai Tu jau zini, kas būs tas, ko vēlēsies saglabāt no šīs svētku dienas, ievietojot to savā vasaras atmiņu un sajūtu dārgumu lādē? Ja neesi pārliecināta, tad esi drosmīga, tici sev un nešaubīgi sper soli uz priekšu nezināmajā! Tikai darbojoties ārpus ierastās komforta zonas, tiecoties uz zilajām tālēm, bet vienlaikus stingri sakņojoties  dzimtajā zemē, mēs spēsim izaugt, lai vienmēr zaļotu, ziedētu un dotu augļus. Mīļā māsa, novēlu Tev šajā 99.gada vasaras pilnbrieda laikā vēl pagūt: karstā dienvidū iebrist labības laukā, sajūtot labības vārpu smagumu un smaržu; izbaudīt saulrieta krāsu paletes un neizbīties saullēkta aukstuma; noklausīties sienāžu vakara koncertu un putnu agros rītu treļļus; dejot vasaras lietū (Tu taču zini – nav nepiemērotu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs!); sajust dabas spēka varenību, tā maģisko burvību uzkrājot šī gada atmiņu un sajūtu lādītē, lai Tu varētu dzirkstīt mūsu kopīgajos svētkos rudenī!

Fil! Ieva Kozlovska, 2023.gada jūlijā

Rakstu šo vēstuli savā mīļākajā brīdī gadā – mirkli pirms jauna akadēmiskā gada sākuma, un jūtos, kā rakstītu to sev dārgai draudzenei. Vienmēr 1. septembri esmu uzskatījusi par īsto jauno gadu, laikam tāpēc arī mans ceļš nekur tālu no izglītības nav aizvedis. Šodien, veltot vēstuli pēdējiem mēnešiem, kas vēl ir priekšā, gaidot mūsu 100 gadu jubilejas nozīmīgākos pasākumus, vēlos dalīties ar trim domām, kas man šķiet īpaši svarīgas šajā laikā. Runāšu par akadēmiskumu, laika ritumu mūsu dzīvēs un Gundegas mērķiem.
Kāpēc akadēmiskums? Ļoti novērtēju akadēmisko vidi – intelektuālu, atvērtu jaunām idejām un vienmēr gatavu jautājumiem. Patiesībā, tieši tāda manā ieskatā ir arī vide Gundegā, un arī personības attīstības
process ir līdzīgs. Pieņemot komāna eksāmenus, vienmēr iztirpinu jauntautietes līdz tam, lai vārds “akadēmiska” izskan, jo tieši tas, manuprāt, raksturo mūsu garu, domas vērienu un nemitīgu gatavību jaunām zināšanām. Un tā ir brīnišķīga vide, ko man ir patiess prieks sajust katru reizi, kad satiekas vismaz divas gundegas – iedomājieties, kāds spēks būs gaisā, kad visas tiksimies Gundegas simtgades pasākumos!
Par laika ritumu. Cik interesanti mūsu dzīves saskaras savā starpā – visdažādākajās intensitātēs, biežumos un kvalitātē. Domāju, kā izskatītos vizualizācija, kur katrai no mums ir piešķirta sava krāsa un tad ar krāsainām līnijām zīmētu, kuros brīžos mūsu dzīve saskarās ar konventa dzīvi. Man tā būtu ļoti lauzta un dažāda – sākot ar aktīvākās meitenes statusu kādā no pirmajiem semestriem Gundegā, tad pavisam
attālinātos brīžos, kad rūpējos par kādu no saviem mazuļiem vai esmu aktīvās darba gaitās, tad dažkārtēji pieskārieni, kā tagad – strādājot Komāna komisijā, cenšoties atbalstīt Jubilejas darba grupu un ik pa laikam arī tiešām esot konventā. Es ceru, ka šis rudens semestris daudzām no mums būs tas, kurā tā dzīves līkne atkal pietuvosies konventam, cieši piespiedīsies un vēl ilgi turpinās savas gaitas kopā.
Visbeidzot par Gundegas mērķiem. Es katru reizi, gatavojoties komāna eksāmenam un pārlapojot komānu, domāju – kā var radīt tik precīzus, vienmēr aktuālus un, kā tagad moderni teikt – ilgtspējīgus mērķus. Tas ir apbrīnojams mūsu dibinātāju darbs.

Fil! Māra Arāja, 2023.gada augustā

Arvien tuvāk nāk mūsu mīļās un dārgās Gundegas 100. dzimšanas diena, kad sanāksim visas kopā un baudīsim šos skaistos svētkus, taču vispirms jāpasaka paldies mūsu korporācijas dibinātājām, kuras, apņēmības pilnas, pirms gadu simta sanāca kopā, dibināja šo organizāciju un lika pamatus mūsu konventa ikdienai. Gundega – tā ir organizācija, kuru daudzas no mums sauc par savām otrajām mājām, jo tur vienmēr kāds gaida, ir gatavs uzklausīt un atbalstīt. Tikpat liels paldies tām gundegām, kuras grūtos un tumšos laikos spēja saglabāt Gundegas liesmu arī svešumā, lai tā atkal varētu iedegties spoži mūsu dzimtenē un lai tieši šobrīd mēs varētu turpināt nest Gundegas vārdu tālāk. Un, protams, paldies katrai no jums, kas šo vēstuli lasa, jo bez jums nebūtu iespējams skats nākotnē – uz nākamajiem desmit, divdesmit un cerams arī simts gadiem. Katra no mums ir zobratiņš, kas palīdz darbināt konventa ikdienu un kurināt liesmiņu, lai ikdiena Gundegā būtu gaiša un, galvenokārt, sirds silta. Tāpēc, pirms kopā iesoļojam novembrī, aicinu pateikt paldies savām coeta māsām, konfukšiem, krāsu radiem, vai vienkārši mīļām gundegām par kopā būšanu ikdienā un svētkos!

Com! Anna Lūcija Lavrinoviča, 2023.gada oktobrī

Pulkstenis ir nositis divpadsmito stundu, un ir pienācis 29. novembris. Diena, ko satrauktām sirdīm ir gaidījusi ikviena gundega. Esam ceļā uz jaunas vēstures lappuses atvēršanu, sniedzot iespēju gundegām šodienā veidot pamatus nākamajiem simts gadiem. Mēs visas ar sirdsdegsmi un mīlestību pret savu mūža organizāciju esam kopā gājušas uz to, lai godam sagaidītu simtgades priekšvakaru. Tā diena, kad sanāksim kopā, satiekot gundegas, kas mērojušas tuvākus un tālākus ceļus, lai būtu kopā un atzīmētu šo mums visām tik svarīgo notikumu, ir pienākusi. Mēs varam būt pateicīgas Gundegas 24 dibinātājām, kuras izvirzīja mērķus un nosprauda devīzes, kam gundegas Latvijā un pasaulē seko vēl šodien. Tas mums atgādina, ka tikai ar nerimstošu darbu un ticību viena otrai mēs varam sasniegt arvien jaunas virsotnes, rādot piemēru nākamajām paaudzēm.
Liesmai pāri roku sniedzam,
Solām draudzību vien’ otrai,
Solāmies uz augšu tiekties,
Gundegu sev līdzi celt.
Vivat crescat floreat Gundega in aeternum!

Fil! Alise Zalcmane, 2023.gada novembrī
January 15, 2024 0 comment

Š.g. 29.novembrī Latvijas Universitātes (LU) studenšu korporācija Gundega, otra vecākā studenšu korporācija Latvijā, svinēs savu simtgadi. Jubilejai par godu notiks četri svētku pasākumi, pulcējot gundegas no Latvijas un ārzemēm.

“Simt gadu laikā aptuveni tūkstotis studenšu Gundegu saukušas un sauc par savu mūža organizāciju, tostarp arī ārpus Latvijas trijos kontinentos. Turpinām izkopt mūsu dibinātāju izvirzītos mērķus, apvienojam studentes akadēmiskā mūža organizācijā un turam cieņā iedibinātās vēsturiskās tradīcijas. Lepojamies ar mūsu biedrēm, kuras ir izglītotas dažādu profesiju un paaudžu pārstāves, iedvesmojošas un daudzpusīgas personības,” norāda LU studenšu korporācijas Gundega t/l seniore Aivita Moroza.

Svētki sāksies trešdien, 29.novembrī, svinīgi atklājot studentu un studenšu korporāciju žurnāla Universitas gandrīz simt lappušu biezo speciālizlaidumu, kas veltīts Gundegas simtgadei. Tajā rakstu autores ir tikai gundegas un abi goda filistri – mākslinieks, mākslas vēsturnieks, ilggadējais Rundāles pils direktors Dr. art. Imants Lancmanis un Vašingtonas Universitātes Skandināvijas studiju departamenta asociētais profesors Ph. D. Guntis Šmidchens, k! Talavija filistrs. Universitas, kura darbība aizsākās 1929.gadā, ir uzskatāms par vecāko žurnālu latviešu valodā, kas joprojām tiek izdots.

Ceturtdien, 30.novembrī, LU Lielajā aulā norisināsies svētku akts, pulcējot pārstāvjus no 23 studentu un 13 studenšu korporācijām. Svētku aktā klātesošos uzrunās LU rektors Dr. hab. biol. Indriķis Muižnieks, k! Patria goda filistrs, akadēmisko runu teiks  Dr. med. Ilze Apine, korp! Gundega filistre, praktizējoša ārste ar akadēmisku darbību. Uzstāsies arī pirmais sieviešu koris Latvijā – Studenšu Prezidiju konventa koris –, kas dibināts 1927.gadā un kurā kopš dibināšanas dziedājušas un dzied gundegas.

Savukārt piektdien, 1.decembrī, Mežaparka Lielās estrādes “Kokaru zālē” notiks akadēmiskā balle, kurā uzstāsies dziedātāja Aija Vītoliņa ar Jelgavas bigbendu Raita Ašmaņa vadībā. Simtgades svētki noslēgsies sestdien, 2.decembrī, ar svinīgu ikgadējo sarīkojumu – komeršu.

Latvijā šobrīd reģistrētas 172 gundegas, ārpus Latvijas – aptuveni simts. Visvairāk pārstāvētās augstskolas ir LU, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Rīgas Tehniskā universitāte. No Rīgā uzņemtajām loceklēm Latvijā 12 ieguvušas doktora grādu, divas gundegas apbalvotas ar Triju Zvaigžņu ordeni – Mg. bibl. zin. Inese Auziņa-Smita (2000) un Dr. med. Gunta Purkalne (2021) –, un viena ar Atzinības krustu – RSU Goda doktore (Doctor Honoris Causa) Dr. Zaiga Alksne-Philips (2005).   

Par LU studenšu korporāciju Gundega

Studenšu korporācijas Gundega ir akadēmiska, slēgta mūža organizācija, kas dibināta 1923. gada 29. novembrī pie Latvijas Universitātes. Par Gundegas loceklēm var uzņemt tikai nacionāli domājošas studentes un studējošas augstākajās akadēmiskajās mācību iestādēs. Uzņemšana notiek ik semestri – pavasarī un rudenī. Šajā 2023./2024. akadēmiskajā gadā Gundega ir arī Studenšu prezidiju konventa prezidējošā organizācija, kas vada visu studenšu korporāciju dzīvi Latvijā. Plašāka informācija www.gundega.lv.

Informāciju sagatvoja: fil! Ieva Lazdiņa, korp!Gundega

November 28, 2023 0 comment

Latvijas Universitātes studenšu korporācija Gundega 2023. gada novembra izskaņā un decembra sākumā atzīmēs savu 100.gadskārtu. Pirms gadsimta – 1923. gada 29.novembrī divdesmit četras drosmīgas, stipras un uz izaugsmi vērstas Latvijas Universitātes studentes dibināja Gundegu. Korporācijas nosaukums atvasināts no vārdu salikums “guni degt”, kas ietver ideju par garīgās degšanas procesu.

Četru dienu garumā gundegas tiksies, lai kopīgi atskatītos gundegas vēstures lappusēs, ar augsti paceltām galvām raudzītos Gundegas nākotnē un ar patiesu sirds siltumu atjaunotu draudzības saites! Svētkus atzīmēsim arī kopā ar saviem draugiem un tuvākajiem, tiekoties gan Svētku aktā, gan jubilejas ballē.

Jubilejas sarīkojumu plāns:

Žurnāla “Universitas” speciālizlaiduma atvēršana, trešdien, 29. novembrī, plkst. 19.00 k! Lettonia C!Q!, Rūpniecības ielā 4a, Rīgā

Svētku akts, ceturtdien, 30.novembrī, plkst. 19.00 LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā

Balle, piektdien, 1.decembrī, plkst. 19.30 (ierašanās no 18.50, t/l sen! uzruna 19.30) Mežaparka lielās estrādes Kokaru zālē, Ostas prospektā 11, Rīgā

Komeršs, sestdien, 2.decembrī, plkst. 12.00 Hercogs Garden, Malduguņu ielā 2, Mārupē

Informāciju sagatavoja: t/l sen! com! Aivita Moroza

November 14, 2023 0 comment

Studenšu korporācija Gundega atver savas durvis un aicina Tevi ciemos uz 2023.gada rudens semestra viesu vakariem!

Ik semestri korporācijā tiek organizēti viesu vakari, kuros ciemos gaidām Latvijas augstskolu studentes, kuras vēlas tikt uzņemtas korporācijā. Lai kļūtu par korporanti, ir jāapmeklē vismaz divi no viesu vakariem.

Novembra mēneša izskaņā Gundega atzīmēs 100 gadu dibināšanas jubileju, tādēļ šī ir vienreizēja iespēja pievienoties mūsu korporācijai īpašā mirklī. Viesu vakaru ietvaros būs iespēja iepazīt tradīcijām bagātu korporāciju ar gadsimtu senu vēsturi, izprast korporantu ikdienu un uzzināt, ko nozīmē būt par korporanti. 

I viesu vakars, 4.septembrī 19.00, “Gundegu ilgmūžīgās vērtības” – uzzini kas ir korp! Gundega un kādi ir Gundegas ilgmūžības noslēpumi caur tās vērtībām!

II viesu vakars, 7.septembrī 19.00, “Iepazīšanās dziesmā” – iespēja iepazīsties ar Gundegu un tās skanīgo dvēseli, kā arī sadziedāties ar korporācijas jaunākajām biedrēm – saviem nākotnes konfukšiem.

III viesu vakars, 11.septembris 19.00, Akadēmiskums. “Padomju okupācijas varas valodas politika un tās sekas mūsdienu latviešu valodā” – referēs vieslektors valodnieks, folkrolists Frat! Academica god!fil! Austris Grasis

IV viesu vakars, 14.septembris 19.00, Personība. “Fil! Erna Brunnere, gundega” –  m! Martas Zirnītes krāsu referāts. Korporācija ir daudzpusīgu un spēcīgu personību kopums, kas veido tās identitāti un atpazīstamību. Katra gundega ir īpaša un nozīmīga, veidojot simtgades stāstu. Literārajā vakarā uzzini par vienu no mums, kas ir ieaugusi gundegas zaļi-zili-sudraboto dzīparu arī savā dzīvesstāsta audeklā.

Viesu vakarus var apmeklēt piesakoties pie t/l audzinātājas fil! Alises Zalcmanes (e-pasts: alise.zalcmane@gmail.com, tālr. +371 28766794).

August 30, 2023 0 comment