Category

2017.gada rudens semestris

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! (I.Ziedonis)

Mirklis pirms svētkiem, mirklis pirms gaismas, mirklis pirms Brīnuma, kad gundegas tiek aicinātas kopīgam svētku brīdim. Verot savu kopīgo māju durvis, ikkatru gundegu ieskauj klusa gaismas brīnuma sajūta – Gundegas meitenes kopā ar audzinātājām ir sagatavojušas ziemas pasakām līdzīgu brīnumainu noskaņu. Balti galdauti, sveču gaisma, klusa noskaņu mūzika un gundegas – cita līdzās citai.

Ziemassvētki ikkatrās mājās ir īpaši svētki, arī ģimenes svētki. Tādi tie ir arī Gundegā. Šogad pie mums viesojās mācītājs Ivars Jēkabsons sarunā par Adventa laiku, par piedošanu, par mieru, gaismu un spēju pateikt sev “jā” – katram savas dzīves aktuālo “jā”.

Lai katram mums izdodas saklausīt sevī īsto jautājumu un ir drosme un uzņēmība pateikt sev “jā” arī Jaunajā, 2018.gadā!

December 20, 2017 0 comment

Mārtiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tek mans kumeliņš
Deviņiem celiņiem.

Novembra vidus vakarā Gundegas mājās gaiši tika degtas gunis un skandinātas latviešu tradīciju dziesmas. Šogad par Mārtiņdienas svinībām rūpējās m! Ginta Mežale. Kopā ar frat!Lettica Gintas vadībā svinējām  Mārtiņdienu ar dziesmām, dejām, rotaļām mīklu minēšanu, svētku cienastu un rudens labumu izsoli.

Paldies mūsu viesiem par vakara bagātināšanu un Gintai par silto, atraktīvo vakaru!

November 13, 2017 0 comment

Šajā semestrī esam kļuvušam par trim krāsnesēm bagātākas. Trīs brīnišķīgas jaunas sievietes, kuras turpinās Gundegas tradīcijas, rūpēsies par tās ikdienu un būs mūsu sudraba krāsas darbīgais strautiņš.

Noticiet sev un uzdrīkstieties pieņemt izaicinājumus! Redzot iespēju pielikt savu roku, lai rastos kas labs un skaists, – ilgi nedomājiet un iesaistieties! Paudiet savas domas un nāciet ar iniciatīvu! Nestāvot uz vietas un neapstājoties pie krāsu iegūšanas kā vienīgā sasnieguma, jūsu personībai ir daudz iespēju attīstīties. Lai kopā ar jums aug Gundega!

no t/l seniores com! Ilzes Kāpostas runas

Lai nākamie soļi korporācijas dzīvē ir krāsu un pilnveides bagāti!

November 13, 2017 0 comment

2017.gada oktobrī ir aizstāvēti 2 krāsu referāti. Visbiežāk meitenes savam krāsu referātam izvēlas sev aktuālas tēmas, lai ar krāsu referātu papildinātu arī savas zināšanas.

IMG_4948Tāda bija arī šī semestra pirmā krāsu referāta autores izvēle. 16.oktobrī m! Rūta Pobusa aizstāvēja savu krāsu referātu par tēmu “Eļļas glezniecības attīstība pasaulē un Latvijā“. Rūta jau vairākus gadus pati interesējas un savos darbos izmanto dažādas glezniecības tehnikas, un eļļas glezniecību atzīst par vienu no sarežģītākajām un arī laikietilpīgākajām. Tādēļ savā krāsu referātā Rūta apskatīja gan eļļas glezniecības salīdzinājumu ar citām tehnikām un vēsturisko attīstību, gan eļļas glezniecības attīstības tendences pasaulē un Latvijā.

20171030_192921Savukārt 30.oktobrī m! Alīna Komkova prezentēja krāsu referātu “Apzinātas izvēles izdarīšana – bezatkritumu dzīvesveids un minimālisms“. Savā referātā Alīna analizēja vairākas mūsdienu sabiedrības aktualitātes – patērētāju sabiedrības izveides priekšnoteikumus, tai skaitā, globalizācijas procesu un masu patēriņa, mārketinga un iepirkšanās tendences, materiālisma ietekmi uz dabu un ilgtspējīga patēriņa iespējas un tendences, apskatot gan minimālisma, gan bezatkritumu dzīvesveida iespējas un ietekmi uz dabu un personīgajiem izdevumiem. Tā kā Alīna pati savā ikdienā īsteno dzīvesveidu, kas orientēts uz ilgtspējīgu patēriņu, tad gan referāta prezentācijas laikā, gan jo īpaši diskusiju laikā meitene dalījās ar vairākiem padomiem no savas pieredzes, kā mazināt ļoti aktuālo sabiedrības problēmu – nepārdomātu preču patēriņu un dabas piesārņojumu ar nepārstrādājamiem atkritumiem. Kā galveno ilgtspējīgu patēriņu veicinošo aspektu, ko katrs varam īstenot savā ikdienā, Alīna uzsvēra pareizas izvēles izdarīšanu – spēt izprast lēmuma ieteikmi uz dabu, atkritumu daudzumu un izdevumiem arī ilgtermiņā un izdot sev pareizos jautājumus, lai spētu atteikties no nevajadzīgā.

Patiess prieks vērot, ka meitenes korporācijā, izvēloties krāsu referātus, spēj apvienot savas intereses un aktualitātes gan vēsturiskā kontekstā, gan ļoti svarīgu mūsdienu problēmjautājumu izskatīšanā.

November 1, 2017 0 comment

2017.gada rudens semestrī literārajos vakaros korp! Gundega viesojās referenti, kas gan ar savu stāstījumu, gan diskusijās bagātināja mūsu pieredzi par sievietes spēku un būtību un latvisko vērtību izkopšanu un saglabāšanu.

IMG_5910Jau septembra beigās, II studenšu viesošanās vakarā ar savu klātbūtni un stāstījumu mūs priecēja Gundega Bičevska un dalījās pieredzē par sievietes nozīmi mūsdienu Latvijas sabiedrībā, neatlaidības un mērķtiecības nozīmi karjeras izaugsmē. Kā sievietei veltīt laiku sev un apliecināt savu sievišķību – tie ir daži no literārajā vakarā diskutētajiem jautājumiem, kad G.Bičevska dalījās stāstījumā par ideju rašanos un realizāciju grāmatā “Dimanti tavā pagalmā”.

IMG_4758 (1)Oktobra pirmajā literārajā vakarā, kad mums pievienojās trīs inteliģentas un radošas jaunās gundegas, pie mums viesojās Elīna Apsīte, Jettes Užānes filosofisko atziņu mantiniece un projekta “Jettes Dienu grāmata” autore.  Literārais vakars tika pavadīts, pārdomājot un izvērtējot cilvēka iekšējo spēku, radošumu un latviskumu kā vienu no pamatvērtībām mūsu dzīvē.

IMG_6237Savukārt oktobra otrajā pusē korp! Gundega guva pieredzi citādā latvisko vērtību meklēšanā un saglabāšanā. Projekta “Zudusī Latvija” vadītāja Ginta Zalcmane mūs iepazīstināja ar projekta ideju, tās aizsākumiem, attīstību un nākotnes idejām. Šajā literārajā vakarā guvām papildu apliecinājumu tam, ka vēstures apzināšana un saglabāšana ir viena no mūsu atziņu un nākotnes ideju glabātuvēm.

Paldies viesiem par pieredzi, iedvesmu un vērtību aktualizāciju mūsu ikdienā!

November 1, 2017 0 comment

Nepieciešamās lietās – vienprātība! Neizšķiramās lietās – brīvība! Visās lietās – mīlestība!

(Korp! Gundega devīzes tulkojums latviešu valodā)

2017.gada rudens semestrī korporācijā Gundega uzņemts 156c!, kuru veido un Gundegas profesionālo un akadēmisko pieredzi bagātinās 3 studentes, kuras pārstāv teoloģijas un reliģiju, ķīmijas tehnoloģiju un uzņēmējdarbības vadības zinātnes un programmas. 

Kā svētku uzrunā teica t/l seniore com! Ilze Kāposta: “Šovakar jūs kļūstat par daļu no gundegu saimes, un iegūstat lielisku iespēju nemitīgai izaugsmei. Jūs sagaida jauni iespaidi, zināšanas, izaicinājumi un citur neiegūstama pieredze, taču tam pamatā ir princips – esi Gundegai un Gundega būs Tev.

Novēlam mūsu jaunajām meitenēm spēku un radošumu korporācijas ikdienas gaitās, izaugsmi un iedvesmu Jūsu personīgajā attīstībā un draudzību korporācijas saimē!

October 10, 2017 0 comment

Šajā laikā mēs svinam, kāda var būt sieviete – šodien mēs tiešām svinam personības. Lielākais un skaistākais izaicinājums ir saprast, kas es esmu.

Gundega Bičevska

IMG_5889II viesu vakarā 25.septembrī studentēm un visām gundegām bija iespēja mierīgā, saulainā vakarā tikties ar mūsu vārda māsu – Gundegu Bičevsku. II viesu vakars bija veltīts sievišķībai, sievietes dabai un izaicinājumiem. Gundega dalījās ar mums pieredzē par izaugsmi darbā, neatlaidību mērķa sasniegšanā, intuīcijas nozīmi izaicinājumu priekšā, grāmatas “Dimanti tavā pagalmā” veidošanu un realizāciju, kā arī pieredzi strādājot par vairāku Latvijas žurnālu galveno redaktori.

Lai kļūtu par vienu no korp! Gundega biedrēm, studentēm ir jāapmeklē vismaz divi viesošanās vakari, tādēļ tās, kuras līdz šim ir apmeklējušas tikai vienu, ir aicinātas pieteikt savu dalību III viesu vakaram – LATVISKUMS (28.septembrī plkst. 19.00).

IMG_5877

Ja vēlies apmeklēt III viesu vakaru un iepazīt korporācijas dziedāšanas tradīcijas, piesakies pie t/l audzinātājas fil! Margaritas Lāžes (tālr. nr.: 25927898, epasts: margarita.laze@gmail.com).

Vairāk par viesu vakariem skatīt: Uzņemšana.

September 26, 2017 0 comment

Korporācijas organizētie viesu vakari ir laiks, kad vari saprast – vai vēlies būt daļa no korporācijas. Tas ir tāpat kā ar mīlestību – vai nu ir, vai nu nav -, un šo sajūtu var iegūt ļoti ātri. Mēs sagaidām, ka tās, kuras vēlas būs daļa no mums, kļūs par gundegām un ar cieņu izturēsies pret mūsu tradīcijām un novērtēs mūsu doto iespēju un uzticību.

fil! Sandra Grigorjeva, 138c!

I viesu vakarā 18.septembrī pie mums viesojās 9 interesentes, pārstāvot 4 Latvijas augstskolas. Lai arī laikapstākļi bija kavējoši, priecājāmies pie sevis ciemos uzņemt kuplu studenšu skaitu. Viesu vakarā studentes iepazina vienu no mūsu pamatvērtībām – draudzību. Interesentēm bija iespēja uzzināt gan ar korporāciju izveides un attīstības vēsturi, gan Gundegas pamatprincipiem un mērķiem, gan gūt ieskatu mūsu ikdienā un piedzīvot arī īpašus korporācijas mirkļus – krustmātes izvēli un krāsu uzlikšanu meitenei.

Fil! Sandra Grigorjeva prezentēja interesentēm korporāciju vēsturiskos aspektus un ikdienas norisi, savukārt meitenes nodrošināja tuvāku mūsu māju iepazīšanu nelielā ekskursijā ar vēsturisko notikumu apskatu.

 

Lai kļūtu par vienu no gundegām, pirmais solis ir apmeklēt vismaz divus viesu vakarus, tādēļ Latvijas augstskolu studentes ir aicinātas iepazīties ar mums arī II viesu vakarā (25.septembrī) plkst. 19.00 par tēmu SIEVIŠĶĪBA un III viesu vakarā (28.septembrī) plkst. 19.00 par tēmu LATVISKUMS.

Ja vēlies apmeklēt viesu vakarus, piesakies pie t/l audzinātājas fil! Margaritas Lāžes (tālr. nr.: 25927898, epasts: margarita.laze@gmail.com).

Vairāk par viesu vakariem skatīt: Uzņemšana.

September 19, 2017 0 comment

Kas mums ir skaists, to tālāk dosim

(no korp! Gundega moto)

Latvijas augstskolu studentes ir aicinātas pieteikties studenšu korporācijas Gundega viesu vakariem!

Draudzība, sievišķība un latviskums – vērtības, kas ir korp! Gundegas darbības pamatā. Par korp! Gundega loceklēm var tikt uzņemtas studentes, kuras ir apmeklējušas vismaz divus no trim semestrī organizētajiem viesu vakariem.

2017.gada rudens semestra viesu vakari:

18.septembrī plkst. 19.00 – draudzība. Ar korporācijas būtību un mērķiem iepazīstinās fil! Sandra Grigorjeva. 
25.septembrī plkst. 19.00 – sievišķība. Ko nozīmē “būt sievietei” steidzīgajā ikdienā? Ar pieredzi un iedvesmu dalīsies Gundega Bičevska – grāmatas “Dimanti tavā pagalmā” autore.
28.septembrī plkst. 19.00 – latviskums. Latvisko vērtību izzināšana un izdziedāšana kantu vakarā. viesu vakari 2017.rudens

Uz viesu vakariem jāpiesakās pie t/l audzinātājas fil! Margaritas Lāžes (tālr. nr.: 25927898, epasts: margarita.laze@gmail.com).

Vairāk par viesu vakariem skatīt: Uzņemšana.

August 21, 2017 0 comment