Category

2017.gada pavasara semestris

Gundega - kopbilde

27.maijā svinējām vēl vienus savus baltos svētkus skaistajā Rundāles pilī – mūsu draudzības un satikšanās svētku dienā. 

“Ticu, ka katrs nākamais komeršs mūsu prātos nostiprina atziņu – jau atkal esam mainījušās, esam citādas kā pirms gada, iespējams, jau citādas kā vakar, tomēr – pavasaris un mūsu baltie svētki ir tas laiks, kad gribas un vajag doties ārā – caur ceriņu cerībām, ievu ilgām, jasmīnu jūsmu un ziedošu kastaņu alejām – sanākt vienuviet. Un lai nemāc mulsums par to, ka iesaiste gundegu darbos un nedarbos nav bijusi tik liela kā senāk, tik liela kā vēlētos vai tik liela, kā, šķiet, kāds sagaidītu, jo vienīgais, ko mēs patiesi gaidām, ir satikt jūs un iepazīt visu to labo un daiļo, ko esat ņēmušas, devušas un joprojām varat dot Gundegā.”

(no s/l seniores com! Evelīnas Blauas svētku runas 27.05.2017.)

Lai gundegu degsmes un satikšanās prieks rada saulainas domas mūsu vasarai!

Vivat, creascat, floreat Gundega in aeternum!

May 28, 2017 0 comment
IMG_4625-1800

2017.gada pavasara semestrī ar savu klātbūtni gundegas ir priecējuši viesi, kas mūsu pirmdienu vakarus iedeguši piedzīvojumu, atmiņu un gaišu domu gaisotnē.

Ar savu aizrautīgo un unikālās pieredzes bagāto stāstu pie viesojās fil! Juris Ulmanis, selonus, kurš ir pārslēpojis Grenlandi. Fil! ļāva gundegām ne tikai ieklausīties aizrautīgajā stāstījumā un gūt pozitīvas emocijas par piedzīvoto, bet arī apskatīt un pat pielaikot grūtajā ceļā izmantoto ekipējumu.

Savukārt ar īpašu sirsnību atmiņās un sajūtās ar gundegām dalījās Laima Ļūdēna, dzejnieka Vitauta Ļūdēna meita. Gundegām bija iespēja ieklausīties gan atmiņu stāstos par dzejnieku un viņa dzīvi, gan dzejā, gan mūzikā, gan dzejoļu tapšanas procesa atcerē.

Paldies viesiem, kuri veltīja savu laiku, stāstus un pozitīvās emocijas gundegām!

April 25, 2017 0 comment
scan0010

23.aprīlī tika atzīmēta Korp! Gundega fil! Ņinas Ozolas 29c! simtgades atcere

 

23.aprīlī eksternā pasākumā mūsu C!Q! atzīmējām fil! Ņinas Ozolas 29c! (dz. Zvirgzdes) simtgades atceri, klausoties viņas meitas, ģimenes locekļu un korporācijas krāsu radu atmiņu stāstos.

Advokāte Ņina Ozola (1917-1992) korp! Gundega tika uzņemta 1938.gada rudens semestrī. Studējusi Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu nodaļā. Korp! Gundega uzņemta 1938.gada rudens semestrī. Krāsas saņēmusi 1939.gada 11.decembrī, dziesmas “Meitiņ` sēdēj aiz ūdeņa” pavadījumā. Komāna eksāmenu nokārtojusi 1940.gada martā. 1941.gadā ieguvusi jurista kvalifikāciju. Visu mūžu strādājusi kā advokāte, bet laikā, kad korporācijas dēļ tika izslēgta no Advokatūras, strādājusi par juristi dažādās organizācijās. Ņina Ozola bija ļoti iemīļota un pieprasīta advokāte, jo lieliski prata uzklausīt un sniegt vērtīgus ieteikumus.

Fil! Ņina Ozola aktīvi piedalījās korp! Gundega atjaunošanā 1989.gadā. Bija pirmā viceseniore pēc atjaunošanas, piedalījās Komāna izstrādē, bijusi Komāna komisijas un Konventa tiesas locekle. Pateicoties viņas juridiskajām zināšanām, tika sagatavoti un iesniegti korporācijas atjaunošanai nepieciešamie dokumenti. Šajā laikā, kad korp! Gundega nebija sava Konventa dzīvokļa, gan konventi, gan literārie vakari bieži notika Ņinas dzīvoklī, Dzirnavu ielā 63. Arī savas slimības laikā, kad viņa vairs nevarēja iziet ārpus mājas, Ņina turpināja piedalīties korporācijas ikdienā, apzvanot konventa locekles. Viņa bija patiesi priecīga, kad viņas meita Baiba (fil! Baiba Ozola 100c!) 1989.gadā izteica vēlēšanos kļūt pat gundegu. Arī Ņinas mazmeita un Baibas meita Antra (fil! Antra Leimane 108c!) ir gundega. Varam lepoties, ka mūsu korporācijas biedru saknes sniedzas trīs paaudzēs.

Pirms vairākiem gadiem noklausījāmies Ņinas Ozolas 1939.gadā rakstīto un aizstāvēto meitenes krāsu referātu “Griba un liktenis cilvēka dzīvē”, ko nolasīja fil! Baiba Ozola 100c!. Referātā Ņina analizējusi dažādu cilvēku tipus, izpētījusi japāņu Bušido mācību, dažādu rakstnieku un latviešu dainu atziņas par šo tēmu. Mūsu literatūras ģēnijs Rainis saka: „Mēs būsim tik lieli, cik liela būs mūsu griba!” Sevišķi liels gribas spēks ir uzskatāms kā gara dotība, tomēr ar to nav teikts, ka tiem cilvēkiem, kam šī īpašība vāji attīstīta, viņai tādai arī jāpaliek. Gribas spēku katrs sev var pavairot, izkopjot un nostiprinot to! Ir pat speciāli izstrādātas metodes gribas spēka stiprināšanai,rakstīja Ņina savā krāsu referātā.

Informāciju sagatavoja: fil! Sandra Grigorjeva

April 23, 2017 0 comment
IMG_5250

Ar sauli un salu iesākoties jaunajam semestrim, aktīvu darbību korporācijā atsāk arī Gundegas amatpersonas.

Paldies Jums, ka esat mūsu sudrabs, mūsu darba virzītājas un guns uzturētājas! 

Lai izdodas īstenot pavasarī iecerēto, lai radošuma un attīstības dzirksts iedegas arvien košāk Jūsu domās un sirdīs!

February 6, 2017 0 comment
gund

Latvijas augstskolu studentes ir aicinātas pieteikties korp! Gundega viesu vakariem!

Par korp! Gundega loceklēm var tikt uzņemtas studentes, kuras ir apmeklējušas vismaz divus no trim semestrī organizētajiem viesu vakariem.

2017.gada pavasara semestra viesu vakari notiks 13., 20. un 23.februārī plkst. 19.00 Pērnavas ielā 54.

Uz viesu vakariem jāpiesakās pie t/l audzinātājas fil! Margaritas Lāžes (tālr. nr.: 25927898, epasts: margarita.laze@gmail.com).

Vairāk par viesu vakariem skatīt: Uzņemšana.

January 12, 2017 0 comment